“Bacalah al-Quran, sesungguhnya al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang yang membacanya”.

“Orang yang mahir dengan al-Quran bersama para malaikat yang mulia. Orang yang tidak mahir, membaca dengan bersusah payah akan mendapat dua pahala”

“Sesiapa yang membaca satu huruf al-Quran dia mendapat satu kebaikan. Satu kebaikan diganda 10 kali. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf”.