Sepanjang dua-tiga bulan kebelakangan, JHEAINS termasuklah di Bahagian Penyelidikan dan Informasi menerima kehadiran tiga orang puteri  yang melakukan latihan praktikal. Nor Azimah, Nor Azilawati dan Nurul Khuzaimah ketiga-tiga mereka anak Sabah merupakan siswi tahun akhir di Universiti Utara Malaysia (UUM) Sintok Kedah pengajian muamalat.

Di JHEAINS sebagaimana pelatih-pelatih yang pernah menjalani praktikal sebelum ini juga, mereka menjalani latihan di hampir semua bahagian-bahagian secara bergilir-gilir. Semoga keberadaan mereka di sini selama tempoh berkenaan mencapai sasaran objektif yang telah ditetapkan. Semoga bertemu lagi.