Pertama kali menerima tugasan ini pada 2007 setelah dicalonkan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah (JHEAINS) dan disokong oleh SS Mufti Kerajaan Negeri Sabah yang merupakan ahli Lembaga Kawalan Teks al-Quran Kementerian Dalam Negeri (KDN). Setiap dua tahun, perlantikan sebagai ahli Lajnah Tashih al-Quran akan disemak semula. Biasanya sokongan daripada KDN  diberikan jika prestasi sepanjang dua tahun memuaskan dan jabatan agama negeri pula tidak mengemukakan nama perwakilan yang lain sebagai ganti.

Ini kali ketiga nama saya terus ditawarkan dan saya menerima dengan kesyukuran yang tidak terhingga. Peluang berkenalan dengan tokoh-tokoh alim ulama’, mengutip ilmu berharga daripada mereka serta berpeluang mendalami kaedah penyemakan al-Quran di Malaysia sesungguhnya suatu pengalaman yang sangat tidak ternilai. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesempatan untuk saya dan kami semua berperanan khususnya dalam menjaga kesucian al-Quran di Malaysia.