“Sesungguhnya engkau Wahai Muhammad tidak dapat memberi hidayah kepada sesiapa yang engkau sayangi, tetapi Allah sebenarnya yang memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya..”

Dakwah mesti dilakukan secara berterusan, baik kepada sesama muslim, atau kepada orang yang belum memeluk Islam. Dakwah berlaku dengan pelbagai cara, lisan seperti ceramah, forum, tazkirah, wawancara; melalui tulisan seperti di majalah, buku, akhbar dan media internet; dan yang terbaik adalah dakwah melalui teladan dan akhlak yang mulia. Dengan izin Allah SWT, manusia akan tertarik kepada Islam. Walau hidayah daripada Allah, umat Islam mesti menanam saham untuk menyebarkan Islam menurut kemampuan masing-masing.

Foto di atas adalah sesi pengislaman di Bahagian Dakwah JHEAINS Wisma MUIS pada 7 September 2010, beberapa hari sebelum umat Islam menyambut Eidul Fitri. Maklumat dalaman menyatakan bahawa pengislaman berlaku setiap hari dengan purata 4-5 orang sehari, baik di ibu pejabat JHEAINS, JHEAINS daerah atau mana-mana institusi Islam seperti USIA, masjid dan surau merata tempat di seluruh Sabah.