Peringatan untuk diri sendiri.

Dari hadapan ke belakang, orang besar dan orang kecil, lelaki dan perempuan,  masjid besar dan surau kecil, ramai didapati mencuri khususnya dalam solat tarawih mereka. Namun ia seolah-olah direstui oleh semua orang, bahkan kadang-kadang dipuji pula perbuatan itu.

“Sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri dalam solatnya. Para sahabat bertanya : “Wahai Rasulullah, bagaimana ia mencuri dalam solatnya?” Baginda menjawab : “Ia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya.” (HR Ahmad).

Ketahuilah bahawa orang yang solat dengan laju tanpa menyempurnakan tempoh thoma’ninah (bertenang), maka ia termasuk dalam kategori orang yang mencuri dalam solatnya. Bahkan Nabi sebutkan itulah sejahat-jahat pencuri.

Wahai para imam, pimpinlah jamaah solatmu dengan tenang dan sabar. Wahai para ma’mum, tegurlah imam kamu yang laju solat mereka sehingga mengabaikan thoma’ninah. Jangan biarkan kita termasuk orang yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana hadith tersebut.