Salah satu keberkatan di dalam sebuah rumah sebagaimana diajar oleh agama ini ialah dengan selalu tilawah ayat suci al-Quran al-Karim di dalamnya.

Tidak hanya untuk anak-anak kami, di rumah ini sejak 2005 diadakan kelas-kelas al-Quran untuk anak-anak jiran. Ia kendalian isteri saya pada setiap hari selepas solat maghrib sehingga jam 8 malam.

Bahkan saya dimaklumkan bahawa kelas itu sudahpun dimulakan lebih awal pada akhir 90an dengan bimbingan abang-abang isteri saya ketika itu secara bergilir-gilir.

Jumlah terkini, seramai 22 orang anak-anak kampung ini bahkan daripada kampung berdekatan datang menghantar anak-anak mereka yang berumur antara 5-12 tahun untuk mengaji sama ada iqra atau al-Quran bersama isteri saya.

Saya tidak dapat membantu kerana mengisi program kuliah maghrib di surau dan masjid mengikut jadual yang sudah disusun.