Kalimah Ji’ranah dinisbahkan daripada nama seorang wanita yang hidup di daerah tersebut. Sekarang, Ji’ranah adalah sebuah perkampungan di Wadi Saraf, lebih kurang 24 km dari Masjidil Haram sebelah timur laut.

Di masjid ini biasanya digunakan untuk berihram dalam ibadah umrah oleh penduduk Makkah.

Di Ji’ranah inilah Rasulullah SAW pernah meninggalkan para tawanan dan harta rampasan perang yang diambil dalam perang Hunain pada tahun 8 hijrah.

Selama 10 malam berada di sini, Rasulullah SAW tidak membahagi-bahagikan harta rampasan perang, kerana menunggu-nunggu orang Hawazin yang bertaubat datang menyusul.

Ketika harta dibahagi-bahagikan itulah utusan Hawazin datang memohon kepada Rasulullah SAW agar baginda membebaskan tawanan perang bersama hartanya.

Rasulullah SAW menyuruh mereka memilih diantara tawanan atau harta, lalu mereka memilih tawanan untuk dibebaskan. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat agar membebaskan para tawanan Hawazin dengan lembut.

Kemudian, pada malam itu jugalah dari Ji’ranah ini Rasulullah SAW mengenakan pakaian ihram dan melakukan ibadah umrah yang diselesaikan oleh baginda pada malam itu juga.

Menarik untuk dicatatkan di sini bahawa ketika pembahagian harta dijalankan, harta rampasan itu dibahagikan kepada mereka yang baru memeluk Islam. Baginda SAW tidak memberikan harta rampasan ini kepada golongan Ansar sehingga menimbulkan cakap-cakap di kalangan mereka.

Ketika itulah baginda SAW bersabda :

“Adakah kamu wahai orang Ansar tidak suka, jika ada orang yang datang dengan kambing dan untanya; kemudian kembali pulang bersama Rasulullah di dalam rombongan mereka?”

Mereka menangis mendengar penjelasan Rasulullah SAW sehingga membasahi janggut mereka sambil berkata : “Kami rela di atas keputusan dan ketetapan Rasulullah SAW”

Di sini juga turun wahyu berkenaan ibadah haji dan umrah melalui surah al-Baqarah ayat 196 :

“Dan sempurnakanlah ibadat Haji dan Umrah kerana Allah; maka sekiranya kamu dikepung (dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahallul serta) sembelihlah Dam yang mudah didapati; dan janganlah kamu mencukur kepala kamu (untuk bertahallul), sebelum binatang Dam itu sampai (dan disembelih) di tempatnya.

Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya (lalu ia mencukur rambutnya), hendaklah ia membayar fidyah iaitu berpuasa, atau bersedekah, atau menyembelih Dam. Kemudian apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan Umrah, (dan terus menikmati kemudahan itu) hingga masa (mengerjakan) ibadat Haji, (bolehlah ia melakukannya kemudian wajiblah ia) menyembelih Dam yang mudah didapati.

Kalau ia tidak dapat (mengadakan Dam), maka hendaklah ia berpuasa tiga hari dalam masa mengerjakan Haji dan tujuh hari lagi apabila kamu kembali (ke tempat masing-masing); semuanya itu sepuluh (hari) cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap (di sekitar) masjid Al-Haraam (Makkah).

Dan hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah; dan ketahuilah bahawasanya Allah Maha berat balasan seksaNya (terhadap orang-orang yang melanggar perintahNya)”.