Perjalanan diteruskan lagi.

Bas lalu sebentar di kawasan Bukit Shur. 

Di sinilah lokasi persembunyian Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq selama 3 malam sebelum bergerak menuju ke Madinah dalam peristiwa hijrah yang bersejarah.

Gua Tsur terletak 4km dari Masjidil Haram sementara tingginya dari permukaan tanah sekitar 458m.

Persembunyian Rasulullah SAW di Gua Tsur bersama Abu Bakar memberi erti yang sangat mendalam. Baginda mengajar strategi dalam perjuangan kerana lokasi gua ke arah selatan bukannya menuju ke arah Madinah di utara.

Ia juga mengajar erti persahabatan, ukhuwwah Islamiyyah antara sesama sahabat baginda khususnya Abu Bakar as-Siddiq, Ali bin Abi Talib, Asma’ binti Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, Abdullah bin Abu Bakar bahkan seorang yang bukan Islam bernama Abdullah bin Uraiqit yang menjadi penunjuk jalan.

Semuanya memainkan peranan yang tidak sedikit untuk usaha murni ini.

Ketika masuk ke dalam gua, Abu Bakar masuk terlebih dahulu untuk memastikan apakah ada binatang berbisa yang boleh membahayakan Rasulullah SAW, setelah itu barulah baginda masuk.

Abdullah bin Abu Bakar bermalam bersama mereka, sementara waktu pagi kembali ke Makkah untuk mengetahui situasi semasa dan memantau orang Quraisy. Waktu malam Abdullah akan kembali menyampaikan maklumat terkini.

Firman Allah (at-Taubah : 40) :

“Kalau kamu tidak menolongnya (Nabi Muhammad) maka sesungguhnya Allah telahpun menolongnya, iaitu ketika kaum kafir (di Makkah) mengeluarkannya (dari negerinya Makkah) sedang ia salah seorang dari dua (sahabat) semasa mereka berlindung di dalam gua, ketika ia berkata kepada sahabatnya : “Janganlah engkau berdukacita, sesungguhnya Allah bersama kita”.

Maka Allah menurunkan semangat tenang tenteram kepada (Nabi Muhammad) dan menguatkannya dengan bantuan tentera (malaikat) yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan (syirik) orang-orang kafir terkebawah (kalah dengan sehina-hinanya), dan Kalimah Allah (Islam) ialah yang tertinggi (selama-lamanya), kerana Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana”.