Apabila berpeluang mengisi program di kawasan majoriti suku brunei-kadayan, atau bertemu rakan-rakan yang pekat bahasa kedaerahannya,  kadang-kadang saya tersenyum sendirian.

Kalimat-kalimat suku yang sudah lama tidak didengar menjadi bahan ketawa. Maklumlah bahasa sukuan sendiri, yang jarang dipraktik sepenuhnya kerana sudah bercampur dengan bermacam orang. Tambahlah duduk KK ni…

Seminggu sudah pulak pintu rumahku. (Pulak : Patah).

Dari pukul 5 entadi, pajah lampung di rumah. (Entadi : Tadi; Pajah : Padam; Lampung : Lampu).

Patang sudah rumah ani. (Patang : Gelap; Ani : Ini).

Agatah kait piasau atu. (Aga : Pergi; ..Tah : ..Lah; Piasau : Kelapa; Atu : Itu).

Batah jua kau di jamban atu (Batah : Lama / lambat; Atu : Itu).

Cuba unjukkan kudut atu. (Kudut : Pinggan; Atu : Itu)

Sekadar terjemahan bebas tanpa merujuk mana-mana kamus.