Tarikh : 08 Ogos 2009 (Sabtu)

 

Masa : 8.00 pagi – 5.00 petang

 

Tempat : Dewan Auditorium SIRIM Berhad, No. 1, Persiaran Dato’ Menteri, seksyen 2, Shah Alam, Selangor

 

Anjuran : Persatuan Ulama Malaysia Cawangan Selangor (PUMSEL), Persatuan Kakitangan Islam SIRIM (PERKIS), Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Putra Malaysia (PMIUPM) dan Fakulti Perubatan Veterinar Universiti Putra Malaysia

Tajuk dan Pembentang :

”Standard Halal MS 1500:2004 – Pengenalan” – Ustaz Mohd Yusof Arbain (SIRIM Berhad)

“Babi Menurut Perspektif Aqidah Islam Dan Agama-Agama Lain” – Ustaz Rumaizi bin Ahmad (PUM Selangor)

“Ikhtilaf (Perbezaan Pendapat) Ulama Dalam Masalah Babi” – Ustaz Mohd Nidzam Abdul Kadir (UIAM)

“Pendekatan Istihalah (Transformasi) Dalam Produk Yang Berunsurkan Babi” – Dr. Saadan Bin Man (APIUM)

“Penggunaan Babi Dalam Sains dan Teknologi” – Prof. Dato’ Dr Sheikh Omar Abdul Rahman (UPM)

“Keperluan Penternakan Babi Moden di Malaysia”– Prof Madya Dr. Loh Teck Chwen (UPM)

“Penternakan Babi dan Hak Bukan Islam Dalam Negara Islam : Satu Tinjauan Berdasarkan Siyasah Syar’iyyah dan Sejarah Islam” – Dr. Mohd Roslan Mohd Nor (APIUM)

“Bahan-bahan Babi dalam Kepenggunaan Menurut Pandangan Hukum Fikah” – Ustaz Haji Zainal Abidin Jaafar (HDC)

“Aplikasi Sains Dalam Mengesan Produk Babi Dalam Makanan Dan Perubatan”– Prof Madya Dr. Suhaimi Mustafa (UPM)

”Babi dalam Pendidikan Veterinar : Suatu Panduan Menurut Fikah”– SS. Dato’ Setia Hj. Mohd Tamyes Abdul Wahid (Mufti Selangor)

Yuran Penyertaan :

Pertubuhan / Agensi Jabatan : RM150.00; Individu : RM 50.00;  Pelajar / Mahasiswa (Ijazah Pertama) : RM 10.00. (Bayaran adalah untuk seorang peserta meliputi kertas seminar dan makanan).

Pendaftaran Penyertaan : Sila buat pendaftaran sebelum atau pada 06 Ogos 2009 dengan menghubungi:

Talian : 013-384 0710 (Azmi), 013-3007 193 (Sarah), 013-2221 579 (Ahani) 03-7955 4300 (PUM) Faks : 03-7955 4300 (PUM)

Email : pumpusat@yahoo. com.  Blog : http://ulamadaily.blogspot.com 

Alamat : Persatuan Ulama’ Malaysia, 8-4, The Right Angle, Jalan 14/22, Sekysen 14, 46100 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.  http://www.e-ulama.org/